top of page
20180216_Kiara_Bat_WebOnly_260_7210.jpg

חברי הנהלה וצוות

מרסלו בורדמן

יו"ר הקהילה

גלי דניאלי

מזכירה - חינוך גיל הרך

יהודית קדש

ועדת אירועים

רחל חכם

יועצת ההנהלה

סנדרה מורקין

ועדת קידוש

מרטי פרסמן

משפחות דוברות אנגלית

בני גמליאל

סגן יו"ר

ברוס ברודי

גזבר

שי דניאלי

ועדת תקשורת

קלרה לוי

ועדת חינוך

דוד אברהו

משפחות צעירות

צילה פרייזלר

מנהלת המשרד

טרי דיוויס

סגנית יו"ר - ועדת תיקון עולם

רות רוזנטל

ועדת חברות

ברברה גרינברג

ועדת תפילה

הרב דון לוי

ועדת תפילה

יערה אברהו

משפחות דוברות ספרדית/פורטוגזית

bottom of page