top of page

פורים

בקהילת נצח ישראל

התו הירוק

יום ה' 25.2

בשעה 18:15 

חוזרים לקהילה לליל קריאת המגילה, לערב מלא שמחה, צבע ומשחקים. הכניסה למחוסנים ולמחלימים בלבד. קריאת המגילה תשודר בזום

9142 242 912 ID

bottom of page