WhatsApp%2520Image%25202021-01-26%2520at
הספדים
הספד של הרב גוסטבו סורסקי

השבוע נפרדנו מאורי ואן דם ז"ל, שהלך לעולמו ארבעה עשר יום אחרי שלני ז"ל, רעייתו לאורך 62 שנות נישואין, החזירה את נשמתה לבורא.

שמענו מהמשפחה היקרה, שגם ארבעה עשר ימים הפרידו ביניהם בזמן לידתם. אורי ז"ל נולד ארבעה עשר יום לפני שלני ז"ל ראתה את אור העולם גם קרוב אליה, בהולנד הרחוקה.

נתון מיוחד זה, מזכיר לנו נתון דומה שמוזכר בפרשת השבוע, פרשת וישב.

יוסף היה בן שבע עשרה שנים בזמן מכירתו (בראשית לז, ב) ובפרשת ויחי (בראשית מז, כח) כתוב שיעקב שהה במצרים גם שבע עשרה שנה לאחר פגישתם המיוחלת. יעקב אבינו, חי ליד בנו יוסף (האהוב מכל בניו) את שבע עשרה שנותיו הראשונות (של יוסף), אך גם את שבע עשרה שנותיו האחרונות (של יעקב). יש הטוענים ששבע עשרה בגימטריה עולה כמניין המילה "טוב". אלה היו השנים ה-"טובות" בחיי יעקב.

ואם נחזור לאורי ולני ז"ל...מה ניתן ללמוד מהמספר 14, מניין הימים שהפריד ביניהם בחייהם ובמותם? ארבע עשרה בגימטריה עולה כמניין המילה "אוהב" וכמניין המילה "אהוב". רק האהבה יכולה להסביר נתון בעל הסתברות סטטיסטית זעירה כל כך.

וגם הג'נטלמניות הכה אופיינית של אורי ז"ל. אורי הקדים בשבועיים את שעת לידתה של לני ז"ל כדי לפתוח לה את דלת הכניסה. וכשהיא עזבה את עולם הזה, שוב אורי ז"ל היה שם ופתח לה את דלת היציאה...חיכה שבועיים, והלך אליה למנוחת עולם. כזה הוא בעל "אוהב". יהי זכרם של אורי ולני ברוך!

YAY Flag