top of page
Passover Plate

מכתב לחברי הקהילה לקראת פסח תשפ"ב

לחברי הקהילה שלום וברכה,

מידי שנה בתקופה זו אנו פונים לחברי הקהילה על מנת לבקש תרומה אישית לקרן צדקה ומעות חיטין (קמחא דפסחא). תרומתכם מאפשרת לנו לעזור למשפחות נזקקות ולעולים חדשים לרכוש את מצרכיהם לקראת החג (ניתן לשלם באמצעות הוראת הקבע, למי שיש).

 

ניתן באותה הזדמנות למנות אותי למכור בשמכם את החמץ הנמצא בביתכם (לטופס מכירת החמץ הקלק/י כאן).

 

אין מצווה להחזיק חמץ בבית ולמכור אותו. מצווה מן המובחר להיפטר מכל חמץ שבבית, אך כל המעוניין למכור את החמץ חייב:

 

א.  לרכז את כל החמץ בארון או בחדר סגור בבית ולא לראות אותו או להשתמש בו מערב פסח, יום ו', 15.4.22, י"ד בניסן תשפ"ב, בשעה 11:18 בבוקר עד לשעה לאחר הבדלה במוצאי שבת 23.4 (פסח מסתיים השנה בערב שבת 22.4 אבל אין לאכול חמץ עד למוצאי שבת 23.4). יש לחכות שעה ממוצאי שבת על מנת לתת לנציג כנסת הרבנים שהות לקנות את החמץ בחזרה.


ב. לחתום על "שטר ההרשאה למכירת חמץ" המצורף ולפרט היכן מונח החמץ.

 

נציג כנסת הרבנים ימכור את כל החמץ לנכרי על פי המידע שתמלאו בשטר המכירה המקוון. אפשר למלא ולשלוח את שטר ההרשאה עד ליום ד', 13.4.2022 שעה 12:00 בצהריים.


לאחר אותה השעה ניתן יהיה עדיין למכור את החמץ בדואר האלקטרוני בכתובת mechiratchametz@masorti.org.il

* מכירת החמץ בטופס זה מתייחסת ללוח הזמנים בישראל ומיועדת לנמצאים בישראל בלבד.

 

הרב גוסטבו סורסקי

רב הקהילה

 

bottom of page