WhatsApp%20Image%202021-02-19%20at%2010.

יצחק מזרחי

מעמודי התווך של קהילתנו

מאת נועה נגר הלוי

הגעתי לבקר את יצחק מזרחי בביתו שבשכונת אפרידר השלווה. יצחק ואשתו המקסימה סולי קיבלו אותי בסבר פנים יפות ובשמחה רבה.

את יצחק מזרחי זכיתי להכיר בתור ילדה כשלמדתי באולפן, ויצחק לימד אותי עברית.
כאחד מחברי הקהילה הוותיקים ביותר, רציתי לשמוע מעט עליו ועל חייו ובעיקר על ההיסטוריה של קהילת נצח ישראל שיצחק ומשפחתו נמנים על עמודי התווך שלה.

יצחק מזרחי נולד בקהיר שבמצרים. בהגיעו לגיל 18 הצטרף לעליית הנוער והגיע לצרפת לשנת הכשרה. יצחק מספר שהתנאים היו מאד קשים שם, כמעט ולא היה להם דבר. בהכשרה למד חקלאות ואף היה רועה צאן. הכל נעשה במטרה ציונית: לעלות לארץ ולהגשים את עצמם בקיבוץ. בראשון למאי 1950 עלה היישר לקיבוץ בצפון.

על קשר עם הוריו שנשארו בקהיר שמר דרך מכתבים שנשלחו מכאן לצרפת ומצרפת לקהיר (לא הייתה דרך לשלוח דואר ישיר מישראל למצרים באותה תקופה). את הוריו זכה לראות שוב כשעלו שנתיים אחריו לישראל.

בשנת 1963 כשעבד בהוראה וגר עם משפחתו בבת ים, קיבל יצחק הצעה לניהול ביה"ס משען. כך הגיעו לאשקלון וקנו את הבית, בו הם מתגוררים בשמחה עד היום.

דרכו אל קהילת נצח ישראל היא סיפור מעניין בפני עצמו. למשפחת מזרחי היה שכן עיתונאי שסיפר להם שיש קבוצה של יהודים שרוצים להתפלל ולא מאפשרים להם לעשות זאת בשל היותם משתייכים לזרם הקונסרבטיבי.

הדבר הטריד מאד את יצחק והוא החליט לבדוק מי הם האנשים הללו. יצחק נפגש עם הרב כהן ז"ל שהיה רבה הראשון, וממקימיה של הקהילה באשקלון. מאד התרשם ממנו כאדם ומהאנשים שהצטרפו אליו הוא נקשר בהם ובחר להצטרף לשורותיהם.

הוא פנה לאנשים שונים וביקש מהם להפסיק להפריע לקהילה הקטנה, וצלח בזה. בתחילה היו מתפללים בגן בוויצ"ו שברחוב קפסטט. משם נמשכה הקהילה והלכה וגדלה עד שהפכה למה שהיא כיום.

יצחק מזרחי גילם תפקידים רבים בקהילה כולם בהתנדבות מלאה. בתחילה היה עיתונאי אחראי וכותב בכל שבוע בעיתון הקהילה, דואג להדפסה ומשלוח לכל החברים לבתיהם. גם הילדים של משפחת מזרחי היו חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה והגיעו לפעילויות ולקייטנות בקיץ.

יצחק מזרחי הוא אחד משבעה יושבי ראש הקהילה לאורך השנים. את תפקידו זה מילא בין השנים 1992-1993.

כששאלתי לבסוף איך היה רוצה לראות את הקהילה בעתיד, יצחק חייך, ובכל זאת הרגשתי שאולי הוא מעט מודאג. הוא היה רוצה שהקהילה תגדל ותפתח את שעריה לאנשים רבים שיבואו ויתמידו ויצמיחו דור חדש. יגיעו לפעילות ולתפילות וימשיכו את המורשת המפוארת שלה.

מהו המסר שתרצה להעביר הלאה לדור הבא? הייתי רוצה שיבואו גם הצעירים להתפלל, ולהיות חלק בלתי נפרד מהקהילה. שהקהילה תלך ותגדל ותשפיע על הרבה אנשים. אני מאחל לקהילה שבית הכנסת יהיה תמיד מלא.