top of page

הבדלה:  

18:15

18:01

צאת השבת: 

שחרית:  

17:05

הדלקת נרות: 

16:00

קבלת שבת: יום ו'   

משפטים-שקלים

הודעות

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

עלייתו של משה למרום מחולקת לשתיים. החלק הראשון מובא בפרשת יתרו והחלק השני בסוף פרשת משפטים. ובאמצע, גוף ארוך של דינים ומשפטים שרובם דנים שבין אדם לחברו. מה פשר הדבר ומהי סיבת החלוקה הזאת? מציעים תשובות לשאלה בעוד פרק של תורה בטעם לטיני. פשרת משפטים.

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page