top of page

הבדלה:  

18:03

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:03

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

תצוה

הודעות

מחר יום ו' בשעה 13.30 יתקיים טקס גילוי המצבה ללני ואורי ואן דם ז"ל בבית העלמין החדש באשקלון. יהי זכרם ברוך.

בשבת הקרובה יעלה לתורה בנחמין בראבו ארגליס. מזל טוב לו וגם לקלאודיה אימו עם כניסתו לגיל מצוות.

ביום ו' 25.2 בשעה 16:30 נקיים קבלת שבת מוזיקלית וקידוש מיוחד לכבוד בני ובנות הקהילה המתגייסים/ות לצבא.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

כשהגמרא דנה על חובתם של הכהנים כלפי בגדיהם, אותם בגדים המתוארים בפרשת תצוה, עושה זאת בלשון חריפה ולאקונית: "בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם" (זבחים יז עמ' ב). מה היה כל כך מיוחד באותם הבגדים? האם היה בהם איזה קומפוננט מאגי שבלעדיו הכהן לא היה יכול למלא את תפקידו? פרק חדש של תורה בטעם לטיני על פרשת תצוה תשפ"ב

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page