top of page

הבדלה:  

17:24

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:25

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

שמות

הודעות

השבת, ניצן אמיר יעלה לתורה עם כניסתו לגיל מצוות. מזל טוב לו ולטלי ושאול הוריו. משפחת אמיר תורמת השבת קידוש לרגל האירוע

מזל טוב לרב מתי ולחנה פוטרמן בהולדת הנכד, בנם לאלון ומיטל

מזל טוב לניסים ומרגו אלל בהולדת הנינה הראשונה

תנחומינו לשירלי קצף במות אחיה יוסף ז"ל. יוסף ז"ל נפטר בדרום אפריקה בשבת האחרונה.

חברים המעוניינים להציג את מועמדותם לקראת בחירות הקהילה בחודש ינואר, מוזמנים ליצור קשר עם לורנה שפלר או דיויד וולפסון. חברים המעוניינים להצטרף לוועדות השונות, יוזמנו ליצור קשר בהמשך החודש.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

חז"ל מספרים לנו שהקב"ה בחן את גדולי ישראל באמצעות הצאן (כך קרה עם משה, דוד ואף שאול נכשל בכך). באיזה מובן מלאכת רעיית הצאן יכולה להעיד על אופיו של מנהיג? פרק חדש של תורה בטעם לטיני על פרשת שמות.

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page