top of page

הבדלה:  

19:54

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

18:54

הדלקת נרות: 

18:30

קבלת שבת: יום ו'   

שביעי של פסח - אחרי

הודעות

תנחומינו ליהודית קדש עם מות אמה, חביבה טל ז"ל. יהודית יושבת שבעה בביתה (רח' איילון 11) החל ממוצ"ש. ביקורי תנחומים בין השעות 10:00 - 14:00 ו-16:00 - 20:00. יהי זכרה של חביבה ברוך.

להזכירכם, מחר בבוקר, שביעי של פסח, לאחר קריאת התורה, נאמר גם סדר "יזכור".

טקס יום השואה והגבורה יתקיים ביום ה' 28.4 בשעה 18:00. נושא השנה יהיה "קהילות שחרבו" ומתן העדות יהיה על ידי חברנו גבי לב.

לידיעתכם, משרד הקהילה יהיה סגור עד 1.5.22.


הדלקת נרות חג: 18:53
תפילת ערבית (שביעי של פסח): 18:30
תפילת שחרית (שביעי של פסח, יזכור): 9:00


תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

על פי התורה, חודש ניסן הינו החודש הראשון של השנה. במהלך הדורות, חודש תשרי התקבל כראש השנה, למרות שמן הראוי לברך "שנה טובה" גם בתחילתו של חודש ניסן. ניסן ותשרי מבטאים יסודות שונים באמונה ובהווייה היהודית והשבוע נעמוד על הדיוקים האלה. פרק חדש של תורה בטעם לטיני לקראת חג הפסח (שידור חוזר)

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page