top of page

הבדלה:  

19:59

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

18:58

הדלקת נרות: 

18:00

קבלת שבת: יום ו'   

קדושים

הודעות

ביום ו' נקיים קבלת שבת מוזיקלית בשעה 18:00 ולאחר מכן ארוחת שבת קהילתית למשפחות IVOW.

ביום ה' הקרוב, נקיים תפילה מיוחדת ביום העצמאות וכיבוד קל יוגש אחריה. הכיבוד יהיה תרומה של דוד ודינה וולפסון.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

בין יום השואה ליום העצמאות אנחנו שואלים את עצמנו איך נזכור בדורות הבאים את הנעשה בשואה? מה יהיו המעשים היהודיים מתוך המסורת שיעזרו לנו להנחיל לדורות הבאים את זיכרון השואה, ואת מה שאירע אחר כך עם הקמת המדינה?
(שידור חוזר)

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page