top of page

הבדלה:  

20:10

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

19:20

הדלקת נרות: 

18:30

קבלת שבת: יום ו'   

עקב

הודעות

קבלת שבת הערב בשעה 18:30. תכנית חדשה לפרשת עקב של תורה בטעם לטיני, חידון לארוחת השבת ואירועים הקהילתיים הבאים בדף השבועי של הקהילה.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

לפני שבוע קראנו בפרשת ואתחנן את הפרשה הראשונה שבקריאת שמע: "שמע...ואהבת".
השבוע, בפרשת עקב, נקרא את הפרשה השנייה: "והיה אם שמע".
קשה להבין למה חז"ל הורו לנו גם לקרוא את אותה הפרשה.
כל רעיון הנמצא בפרשה השנייה של "קריאת שמע", נמצא גם בפרשה הראשונה.
כולם...למעט נושא אחד שהופך את אותן שתי פרשיות למשלימות באופן מושלם. פרק חדש של תורה בטעם לטיני. השבוע על פרשת עקב

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page