הבדלה:  

18:08

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:12

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

כי תשא

הודעות

תנחומינו לפנינה, אסף, אלעד, דוד וצופית שיש, על מות הרב שמואל שיש ז"ל. הרב שמואל שיש ז"ל היה ממייסדי התנועה המסורתית בארץ ונשיא כנסת הרבנים לישראל לשעבר. הרב שיש ז"ל הובא למנוחות בים א' האחרון. יהיי זכרו ברוך.

ביום ו' הבא (25.2) נברך את בני ובנות הקהילה המתגייסים/ות עם קידוש חגיגי לאחר תפילת ערבית וקבלת השבת המוזיקלית. שימו לב: נתחיל בשעה 16:30

ביום א' 13.3.22 בשעה 19:30 נקיים טקס חנוכת חדר העיון ע"ש דוד אריאל ז"ל. פרטים בהמשך.

כי תשא

לחיים!

מאת הרב גוסטבו סורסקי

הגמרא דנה במסכת יומא באחת השאלות היותר רלוונטיות במסורת היהודית והיא השאלה האם פיקוח נפש דוחה את השבת. מספר חכמים מביאים את נימוקיהם לאותה שאלה, ואחד הנימוקים די קשור עם פרשתנו, פרשת כי תשא. אנו קוראים בפרשת כי תשא את פסוקי "ושמרו" שכולנו מכירים מתפילות השבת. "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" (שמות לא, טז). אמר רבי שמעון בן מנסיא "ושמרו בני ישראל את השבת" - חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" (יומא פה עמ' ב).

התורה מצווה על שמירת השבת ולכן עלינו לדאוג לכך שיותר יהודים ישמרו אותה. ולכן, אם תראה יהודי בסכנת נפשות, חלל את השבת עליו על מנת שאותו יהודי יוכל בעתיד לשמור שבתות הרבה.

מדובר כאן בערך עליון המדרג את סדר העדיפויות הנחוץ במסורת הדתית שלנו. חז"ל הקפידו עד כדי כך על עקרון הזה עד שאפילו קבעו כי-"כל ספק נפשות דוחה את השבת" (דף פג.).

"אל תעשה חישובים", אומרת לנו הגמרא. "אל תזמין אולטרה-סאונד או סי טי על מנת לדעת אם מותר לך לחלל את השבת כדי להציל חיים".

הקביעה שפיקוח נפש דוחה, לא רק את השבת, אלא אף את כל האיסורים האחרים שבתורה (לבד מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים) היא אחד המחסומים האפקטיביים ביותר נגד הפנאטיזם הדתי.

מעשה ברבי חיים מצאנז שחלה בפרוס הפסח ונפל למשכב והרופאים המליצו לו שלא לאכול מרור בליל הסדר.

בכל אופן צוה ר' חיים להכין לו מרור ביד רחבה.

כיון שהגיעה שעת אכילת מרור, נטלו בידו ואמר בהתלהבות 'ברוך אתה...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ונשמרתם מאד לנפשותיכם' ומיד החזיר את המרור לתוך קערת הסדר.

....

"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ה'" (ויקרא יח, ה). "וחי בהם", ולא "שימות בהם" (יומא פה עמ' א), כפי שאמר האמורא שמואל.

"היו פנאטיים!", אומרים חז"ל. אך פנאטיים כלפי החיים!
רק אותו פנאטיזם ראוי לשבח.

 

תורה בטעם לטיני

בפרשה, מופיע שני פעמים הסיפור של עגל הזהב. הפעם הראשונה זו כאשר התורה מספרת את ההתרחשויות. הפעם השנייה, זה כשאהרון מספר את מה שקרה.
המשנה במסכת מגילה קובעת שבקריאת התורה בציבור, מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם, אך מעשה העגל השני, דהיינו, השחזור שנעשה ע״י אהרון, נקרא, אבל אינו מתרגם.
התרגום עזר לאנשים להבין את הקריאה בתורה בעת העתיקה.
ואם כן, למה אסור היה לתרגם את זה?, האם יש כאן צנזורה?
(שידור חוזר)

 

אירועים קרובים

 • Trip to the Bible Lands Museum (Jerusalem)
  יום ג׳, 07 ביוני
  ירושלים
  07 ביוני, 9:00 – 16:30
  ירושלים, שמואל סטפן וויז 21, ירושלים, 9104601, ישראל
  Please contact Terri Davis for more details
 • שבת חתן וכלה אלעד גולן ורעות עמירם
  11 ביוני, 9:00
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel
 • מופע אקוסטי טנדו
  יום ג׳, 05 ביולי
  Ashkelon
  05 ביולי, 17:00
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel