top of page

הבדלה:  

18:08

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:12

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

כי תשא

הודעות

תנחומינו לפנינה, אסף, אלעד, דוד וצופית שיש, על מות הרב שמואל שיש ז"ל. הרב שמואל שיש ז"ל היה ממייסדי התנועה המסורתית בארץ ונשיא כנסת הרבנים לישראל לשעבר. הרב שיש ז"ל הובא למנוחות בים א' האחרון. יהיי זכרו ברוך.

ביום ו' הבא (25.2) נברך את בני ובנות הקהילה המתגייסים/ות עם קידוש חגיגי לאחר תפילת ערבית וקבלת השבת המוזיקלית. שימו לב: נתחיל בשעה 16:30

ביום א' 13.3.22 בשעה 19:30 נקיים טקס חנוכת חדר העיון ע"ש דוד אריאל ז"ל. פרטים בהמשך.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

בפרשה, מופיע שני פעמים הסיפור של עגל הזהב. הפעם הראשונה זו כאשר התורה מספרת את ההתרחשויות. הפעם השנייה, זה כשאהרון מספר את מה שקרה.
המשנה במסכת מגילה קובעת שבקריאת התורה בציבור, מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם, אך מעשה העגל השני, דהיינו, השחזור שנעשה ע״י אהרון, נקרא, אבל אינו מתרגם.
התרגום עזר לאנשים להבין את הקריאה בתורה בעת העתיקה.
ואם כן, למה אסור היה לתרגם את זה?, האם יש כאן צנזורה?
(שידור חוזר)

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page