הבדלה:  

19:42

צאת השבת: 

שחרית:  

18:52

הדלקת נרות: 

קבלת שבת: יום ו'   

כי תבוא

הודעות

 

תורה בטעם לטיני

אין כרגע אירועים נוספים