top of page

הבדלה:  

17:45

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:47

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

יתרו

הודעות

ביום ג' הקרוב בשעה 19.30 תקיים אסיפת חברים ובחירתה של הנהלת הקהילה החדשה. ברכות לחברי ההנהלה היוצאת והנכנסת. ניתן יהיה להשתתף באסיפה גם דרך הזום. פרטים בהמשך.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

בפיוט "לכה דודי" שאני שרים עם כניסת השבת, אנחנו אומרים "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד". מקורה של השורה הזאת, בהבדל שבין שני נוסחי "עשרת הדברות" שבתורה. האחד בפרשת יתרו, שאנחנו קוראים השבוע ("זכור את יום השבת לקדשו") והשני בפרשת ואתחנן שבספר דברים ("שמור את יום השבת לקדשו"). קיימים הבדלים בולטים בין הנוסח שבספר שמות לבין הנוסח שבספר דברים ואין דוגמה אחרת בין עשרת הדברות על הבדל כה מהותי בין שני הנוסחים של "עשרת הדברות". על זה נדון בפרק חדש של תורה בטעם לטיני. פרשת יתרו, שנת תשפב.

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page