top of page

הבדלה:  

17:19

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:19

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

וישלח

הודעות

ביום ג' האחרון, נפרדנו מחברתנו איליין גיבס ז"ל, שנפטרה בארה"ב והובאה למנוחות באשקלון, ונטמנה ליד בעלה. תנחומינו לבנותיה, בנה ולכל המשפחה. יהי זכרה ברוך.

בקרוב נקיים ארוחת שבת למתגייסים. חברים אשר בנם או בתם מתגייס/ת בחודשים הקרובים, מתבקשים להודיע לסוזי אייגנשטיין או לרב גוסטבו.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

לאחר יותר מעשרים שנה, יעקב שוב נמצא פנים אל מול פנים עם עשו אחיו. במפגש ההוא כל אחד מציג את משפחתו לאח השני אך בעוד שעשו אומר ליעקב "יש לי רב", יעקב אומר לאחיו "יש לי כל". מה השיחה הזאת באה ללמדנו על האופי של שני גיבורי הסיפור? פרק חדש של תורה בטעם לטיני על פרשת וישלח

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page