top of page

הבדלה:  

18:45

18:24

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:32

הדלקת נרות: 

17:30

קבלת שבת: יום ו'   

ויקרא

הודעות

תנחומינו לקריסטינה גולדבלום על מות אמה, מריאנה נפדוב ז"ל.

למכירת החמץ הקליקו

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

פותחים חומש ויקרא עם סדר הקרבת הקרבנות. עם חורבן הבית השני, סדר הקרבנות הופסק ותפילות הציבור מלאו את תפקידם, והיוו נתיב חדש להבעת רגשותיו העמוקים של האדם. האם כמו שהקורבנות התפתחו לתפילות, גם התפילות יתפתחו בעתיד למשהו אחר? בפרק החדש של תורה בטעם לטיני ננסה למצוא תשובה לשאלה זאת.

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page