הבדלה:  

17:20

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:22

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

ויחי

הודעות

השבת בני ולילי גמליאל תורמים את הקידוש עם הגיעו של בני לגבורות. מזל טוב, בני היקר!

בשבת הבאה, ניצן אמיר יעלה לתורה עם כניסתו לגיל מצוות. מזל טוב לו ולטלי ושאול הוריו.

מזל טוב לאתי ושמשון כהן להולדת הנכד, בנם לסתיו וחנן

ויחי

גור אריה, יהודה

מאת הרב גוסטבו סורסקי

"גור אריה יהודה" (בראשית מט, ט), כתוב בתורה. "לא יסור שבט מיהודה, ומחקק מבין רגליו" (בראשית מט, י), מברך אותו אביו. וישנן שתי שאלות המתבקשות מאותה הברכה שקבל יהודה...

ראשית: למה בחר אל-הים את יהודה בתור מושל (מצאצאיו יצא בית דוד וגם המשיח)? למה לא את ראובן שהיה הבכור? או את יוסף (שלפחות היה לו ניסיון בתור משנה למלך מצרים)?

ושנית: למה נמשל יהודה לאריה?

לגבי בחירתו של יהודה ניתן לראות בתחלית פרשת "ויגש" כיצד הוא מנסה לשחרר את אחיו בנימין שנשבה על ידי יוסף. כבר נאמר במדרש שבאותה שעה יהודה היה מוכן הן למלחמה, הן לפיוס. הוא היה מוכן להיות פציפיסט. וגם היה מוכן להיות לוחם. הוא היה מוכן להיות איש פשרות. וגם היה מוכן להיות מנהיג צבאי.

לגבי השאלה השניה (מדוע נמשל יהודה לאריה), אביא משל נחמד מתוך ספר 'דורש טוב לעמו':

החיות ביקשו להמליך עליהם מלך ונתנו עיניהם בנמר: אמרו: 'הנמר כוחו במותניו והוא אכזר, ויפיל מוראו על כל החיות. נענה השועל ואמר: 'אמנם הנמר הוא הנורא שבחיות, אבל לפעמים זקוק המלך גם למידת החסד והרחמים...שהרי אם ינהג תמיד באכזריות, מה תהא עלינו? אמרו החיות: אם כן נמליך עלינו את השה, שהרי אין רחום וחנון כמוהו. נענה השועל ואמר: 'אמנם השה מצטיין במידת הרחמים, אבל מלך זקוק גם לגבורה ולכן אין טוב אלא לבחור בארי כמלך, היודע לחוס בזמן שאינו רעב ולהראות גבורה בשעת מלחמה...

אנו מקווים ממנהיג מדיני בדיוק אותן התכונות. להבין שקיים "עת מלחמה" וגם קיים "עת שלום" והחשוב ביותר, לדעת לשלוף –במידת הצורך- את הגבורה הבלתי פושרת, ואת הפשרה של הגיבורים.

 

תורה בטעם לטיני

למה בין כל שבטי ישראל, היחידים שמוזכרים בברכה שהורים מברכים את בניהם הם אפרים ומנשה? הלא מן הראוי שנזכיר את האבות: אברהם, יצחק ויעקב? מה המיוחד בחיי אפרים ומנשה שהעניק להם לכבוד לדורות? תורה בטעם לטיני, פרשת ויחי תשפ"ב

 

אירועים קרובים

 • Trip to the Bible Lands Museum (Jerusalem)
  יום ג׳, 07 ביוני
  ירושלים
  07 ביוני, 9:00 – 16:30
  ירושלים, שמואל סטפן וויז 21, ירושלים, 9104601, ישראל
  Please contact Terri Davis for more details
 • שבת חתן וכלה אלעד גולן ורעות עמירם
  11 ביוני, 9:00
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel
 • מופע אקוסטי טנדו
  יום ג׳, 05 ביולי
  Ashkelon
  05 ביולי, 17:00
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel