top of page

הבדלה:  

17:20

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:22

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

ויחי

הודעות

השבת בני ולילי גמליאל תורמים את הקידוש עם הגיעו של בני לגבורות. מזל טוב, בני היקר!

בשבת הבאה, ניצן אמיר יעלה לתורה עם כניסתו לגיל מצוות. מזל טוב לו ולטלי ושאול הוריו.

מזל טוב לאתי ושמשון כהן להולדת הנכד, בנם לסתיו וחנן

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

למה בין כל שבטי ישראל, היחידים שמוזכרים בברכה שהורים מברכים את בניהם הם אפרים ומנשה? הלא מן הראוי שנזכיר את האבות: אברהם, יצחק ויעקב? מה המיוחד בחיי אפרים ומנשה שהעניק להם לכבוד לדורות? תורה בטעם לטיני, פרשת ויחי תשפ"ב

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page