top of page

הבדלה:  

17:18

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:17

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

ויגש

הודעות

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

במפגש בין יוסף לבין האחים, יוסף לא יכול עוד להתאפק ומבקש מכולם להשאיר אותו לבד עם האחים שלו. אך מיד כל מצרים שמעו את הבכי ואת הצעקה שלו. אם כך…למה היה צריך להוציא את כולם, אם ממילא כולם שמעו? מה רצה יוסף להסתיר? תשובות על שאלה מאתגרת זאת בפרק 68 של תורה בטעם לטיני. פרשת ויגש תשפ"ב

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page