top of page

הבדלה:  

20:15

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

19:25

הדלקת נרות: 

18:30

קבלת שבת: יום ו'   

ואתחנן

הודעות

מזל טוב לסבסטיאן ורומינה סחזר עם כניסתו שלך דן ראובן לבריתו של אברהם אבינו.
מחר יום ו' בשעה 10.00 אזכרה עם מלאות שנים לפטירתו של דוד אריאל ז"ל

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

בפרשת ואתחנן נקרא השבוע את עשרת הדברות בפעם השנייה, לאחר שקראנו אותם בפרשת יתרו שבספר שמות. למרות שהתורה לא עושה מדרג של מצוות וגם לא מקדשת את אותם עשרה הדברים מעל לשאר המצוות, עם ישראל מיעד לאותם עשרת הדברות מקום מכובד ביותר ואף מעבר לזה, הן באומנות שבבתי הכנסת, הן במנהגים בשעת קריאתם. בתורה בטעם לטיני, מציעים השבוע תרגיל לעמיתים ולצופים: איזה דיבר היינו מוסיפים לאותה הרשימה המכובדת? פרק חדש של תורה בטעם לטיני על פרשת ואתחנן.

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page