top of page

הבדלה:  

-

18:17

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:21

הדלקת נרות: 

17:30

קבלת שבת: יום ו'   

כי תשא-פרה

הודעות

מזל טוב מכל הלב ליהב אייבלס על כניסתו לגיל מצוות ועלייתו לתורה בשבת הקרובה. ברכות לבביות למארק וגלית ולכל משפחת אייבלס-דניאלי המורחבת.

ברכות ליוליה קליקה על הולדת הנינה. מי ייתן וירבו שמחות בישראל!

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page