top of page

הבדלה:  

20:32

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

19:20

הדלקת נרות: 

18:30

קבלת שבת: יום ו'   

בלק

הודעות


בליל שבת אנחנו נארח קבוצה של 35 צעירים שחקני לקרוס מארה"ב. הם נשארים לארוחת ערב בקהילה. ברוכים הבאים!

מזל טוב לבתיה ושאול נדיבי לרגל הולדת הנכד ולהורים מעין נדיבי ואלון וילקו.

מזל טוב לפנינה ועובד נדיבי לרגל הולדת נכדות תאומות ולהורים שגיא ושקד נדיבי.

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

אין כרגע אירועים נוספים
אירועים
bottom of page